Stiri

afis-stiri-masuri-privind-mediul.jpg

Informare privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.

stiri-promovare-vinuri-pixabay.jpg

APEL pentru depunerea propunerilor de programe de promovare a vinurilor

În baza Regulamentul (CE) nr. 555/2008 AL COMISIEI din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lansează apelul pentru depunerea propunerilor de programe de promovare a vinurilor pentru perioada de programare 2015 – 2018.

Politica Uniunii Europene privind promovarea produselor agroalimentare

„Enjoy, it’s from Europe”: Noua politică de promovare adoptată de Comisia Europeană, care se aplică de la 1 decembrie 2015, urmărește sprijinirea profesioniştilor din sector să pătrundă pe pieţele internaţionale sau să îşi consolideze poziţia pe aceste pieţe şi să sensibilizeze consumatorii europeni la eforturile depuse de agricultorii europeni. Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia a pus la dispoziţie mai multe resurse, a majorat rata de cofinanţare şi a redus formalităţile administrative pentru aprobarea programelor.