Arbori si arbusti ornamentali

baccata03.jpg

Tisa (Taxus baccata)

Taxus baccata este o planta toxică, singura parte netoxică fiind arilul roșu. Arealul tisei se întinde din Europa prin Caucaz și în Africa de nord. La noi în țară crește prin paduri de fag, pe substrat calcaros. Arbore  de  talia  III,  coroană larg-piramidală. Specie dioică. Frunze aciculare, dispuse pectinat, culoare verde închis pe partea superioară. Conuri cărnoase, cu aril roşu.

  • Incadrare sistematică:

Încrengatura: Pinophyta

Clasa: Pinidae

Ordinul: Cupressales

Familia: Taxaceae

Genul: Taxus

Denumire științifică: Taxus baccata

Denumire populară: Tisa

 

  • Originea şi arealul de răspândire:

 

Tisa are un areal larg european, fiind întâlnită de la Oceanul Atlantic până la sud de Marea Caspică, în bazinul Mediteranei, centrul Europei şi până în nordul Africii. (Clinovschi F., 2005)

În România apare diseminat de la coline până în zona montană, în făgete sau amestecuri de fag cu răşinoase; la Cazane coboară până la 90 m altitudine. (Clinovschi F., 2005)

Specia apare în zone cu relief accidentat, pe stâncării, grohotişuri sub formă de exemplare izolate sau buchete. (Clinovschi F., 2005)

În trecut avea o răspândire largă, dar datorită lemnului preţios şi frunzelor otrăvitoare (taxina) tisa a fost exterminată, astfel încât actualmente este declarată specie monument al naturii. Ca rezervaţii în care tisa a fost obiectivul principal de conservat in situ, amintim rezervaţiile de la Tudora-Botoşani, unde tisa vegetează în interiorul unui făget şi cea de la Cenaru-Vrancea, unde o găsim într-un amestec de fag cu răşinoase. (Clinovschi F., 2005)

 

  • Descriere morfologica şi particularitati biologice:

Arbore indigen, de talia a III-a (15-20 m), putând realiza un diametru de până la 3 m, în mod obişnuit generat prin concreşterea mai multor tulpini; deseori însă rămâne în stare arbustivă.

Înrădăcinarea este pivotant-trasantă.

Tulpina numai la unii arbori este dreaptă putându-se urmări până la vârf, canelată; lăstarii pleacă de la bază mai mulţi, sub formă de tufă.

Ritidomul este timpuriu, subţire, cenuşiu-roşcat, exfoliabil în plăci; conţine un alcaloid numit taxină, toxic pentru animale.

Lemn omogen, cu duramen brun-roşcat, cu inele anuale înguste, fine. Coroana la arborii izolaţi este larg piramidală, cu ramuri dispuse neregulat până aproape de sol, cu frunziş des; exemplarele bătrâne şi cele de sub masiv au coroana rară, întreruptă. Lujerii sunt verde deschis-gălbui, iar mugurii ovoizi, cu solzi verzui, aglomeraţi spre vârful lujerilor.

taxus-2.jpg

Frunze acicular-lăţite, persistente, pieloase, de circa 3 cm, acuminate, ascuţite dar neînţepătoare, la bază îngustate şi decurente pe lujer, inserate spiralat şi dispuse pectinat, pe faţă verzi întunecat, pe dos verzi deschis fără dungi albicioase, fără canale rezinifere; conţin taxină.

Florile sunt unisexuat dioice, cele mascule se dezvoltă din mugurii care se formează din toamna precedentă, cele femele cu trei perechi de solzi, aşezate solitar pe un lujer scurt.

Seminţele sunt de aproximativ 1 cm, sunt ovoide, cu tegumentul lemnos acoperit până aproape de vârf cu un aril roşu cărnos, brumat, comestibil.

Maturaţia este anuală, prin august-septembrie, diseminaţia zoochoră (păsări), periodicitatea anuală, iar puterea germinativă de 80%, cu păstrarea ei până la 4 ani. Germinaţia este greoaie (primă vara celui de-al 3-lea an), epigee, iar plantula are numai două cotiledoane.

Maturitatea survine la aproximativ 20 ani, creşterea este foarte înceată, iar longevitatea este de 2000-3000 ani.

taxus-1.jpg Metode de înmulţire:

- prin seminţe (creșterea este însă înceată). (Mănescu Cristina, 2010)

 Exigente biologice și ecologice:

Tisa este o specie care creşte încet, tolerează atmosfera urbană, este rezistentă la ger și suportă semiumbra și tunderea. (Mănescu Cristina, 2010)

Tisa este o specie de climat montan oceanic, ce preferă staţiuni adăpostite, umbrite, cu umiditate atmosferică ridicată. Suferă la geruri excesive, secetă şi îngheţuri târzii.

Se dezvoltă bine pe soluri brune eumezobazice, rendzinice, bogate în schelet, aerisite, suficient de umede.

Este prin excelenţă o specie ombrofilă, mulţumindu-se cu 1/100 din luminozitatea normală. În tinereţe nu se dezvoltă decât la adăpostul pădurii.

 Importanţă economică şi ecologică și utilizare:

Se poate planta în parcuri, grădini - solitar sau în grupuri. De asemenea se poate utiliza în realizarea unor forme tunse și garduri vii. (Mănescu Cristina, 2010)

Lemnul de tisa, foarte greu si dur, compact și de culoare roșcată, este foarte prețios pentru confecționarea unor piese artistice, sculpturi în lemn, garnituri de birou sau chiar obiecte uzuale.

 Link-uri utile:

The Gymnosperm Database

European Forest Genetic Resources Programme 

Oxford Academic articles 

ScienceDirect articles 

EDP Sciences articles 

https://en.wiktionary.org/wiki/Taxus

 

Bibliografie

Clinovschi F., 2005. Dendrologie. Editura Universităţii Suceava, Suceava.

Mănescu Cristina, 2010. Arboricultură ornamentală – Suport de curs. USAMV din București, Facultatea de Horticultură, București.

www.conifers.org

www.euforgen.org