Inovatie si cercetare

Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, Ministerul Educației Naționale publică noua Strategie Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SN CDI 2020) - HG 929 din 21 octombrie 2014, MO 785 din 28 octombrie 2014.

Documentul susţine rolul strategic şi poziţia prioritară a cercetării ca motor de creştere a competitivităţii economice şi urmăreşte conectarea la noile priorităţi ale ştiinţei şi tehnologiei din Uniunea Europeană stabilite de strategia Europa 2020, dar şi în principalul instrument de implementare - programul Orizont 2020.

Etape parcurse:

Dezbaterea publică a Strategiei Naționale de CDI 2014-2020 - varianta preliminară decembrie 2013

Perioada de consultare: decembrie 2013 – februarie 2014

Documente rezultate:

 a)      Propuneri si observatii colectate

  1. Propuneri institute
  2. Propuneri Academia Română
  3. Propuneri sector privat

 b)      Centralizatoare de propuneri

  1. Centralizator general
  2. Centralizatoare pe domenii specifice ( Energie si MediuMaterialeTehnologii genetice şi cercetare fundamentalăSănătate)

 

Strategia Națională de CDI 2014-2020 cu Anexa 3 privind Metodologia utilizată pentru definirea și alegerea domeniilor prioritare. Variantă preliminară - 5 decembrie 2013

Instrumente de implementare a Strategiei Naționale de CDI 2014-2020: Planul Național CDI 2014-2020 și Axa Prioritară CDI din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Variantă preliminară - 5 decembrie 2013

Etapele de realizare a proiectului Strategia Națională CDI 2014-2020, finanțat de MEN și executat de consorțiul condus de UEFISCDI (decembrie 2012 - decembrie 2013)

Analysis and Evidence Base of the R&D&I Market in Romania – proiect realizat de JASPERS la solicitarea MEN ca etapă inițială în procesul de elaborare a Strategiei Naționale de CDI 2014-2020 – 11 aprilie 2013

 

Sursa: http://www.research.gov.ro/ro/articol/3978/politica-cdi-strategia-nationala-de-cercetare-dezvoltare-si-inovare-2014-2020