Finantari

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri_Diaspora

Linie de finantare: Submasura 6.1, PNDR 2014-2020, Tineri din diaspora 

Titlu: Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri_diaspora

Perioada in care se pot depune proiecte:  04.01 – 04.05.2021  

Modalitatea de depunere: online –https://afir.info/,  Depunere continua pana la finalizarea fondurilor (20.000.000 euro)

Valoarea unui proiect:  Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de:- 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO- 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de suma forfetara in doua transe, astfel:- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finantare;- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de afaceri, fara a depasi trei ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea contractului de finantare.

Durata proiectului: 3/5 ani

Beneficiari: In cadrul acestei finantari vor beneficia de sprijin tinerii cetateni romani din afara granitelor tarii care se instaleaza ca sefi/manageri ai exploatatiei si care indeplinesc cel putin una dintre conditiile urmatoare:

 • au absolvit in ultimele 60 de luni, inaintea depunerii cererii de finantare un program de studiu in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara: postuniversitar, universitar, preuniversitar, in tari membre UE sau tari terte UE;
 • au avut un loc de munca in tari membre UE sau tari terte UE in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, cel putin 3 luni neintrerupte, in ultimele 24 luni dinaintea depunerii cererii de finanțare.

Solicitanti eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

 • Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;
 • Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul Submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, in functie de forma de organizare sunt:

 • persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:** individual si independent, ca persoana fizica autorizata (PFA);** ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale (II);** ca intreprinzator titular al unei intreprinderi familiale (IF);
 • asociat unic si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;- asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiective generale si specifice:

 • instalarea pentru prima data a tinerilor fermieri, ca sefi/manageri ai unei exploatatii agricole;
 • imbunatatirea managementului, cresterea competitivitatii sectorului agricol, precum si conformitatea cu cerintele de protectie a mediului, igiena si bunastarea animalelor si siguranta la locul de munca;
 • submasura va crea posibilitatea tinerilor fermieri cu un minim de cunostinte de baza, sa se instaleze ca sefi/manageri ai exploatatiei;
 • cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi/manageri de exploatatie;
 • incurajarea tinerilor si a familiilor din mediul rural de a se stabili in mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei nationale in general.

Criterii de eligibilitate

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
 • Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA;

Solicitantul:

 • Trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;
 • detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de finantare);
 • detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre conditiile care vor fi dezvoltate in sectiunea dedicata formarii profesionale la prezentul Ghid;
 • prezinta un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri;
 • beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii Planului de Afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a Planului de Afaceri – in cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita la momentul depunerii cererfii de finantare;
 • implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii;
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri);
 • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de finantare, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu si a legislatiei aplicabile (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri) sau adaptari ale platformelor deja existente. Se va consulta in acest sens, Anexa 8 la Ghid – „Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole” si „Calculator - Cod Bune Practici Agricole”. In cazul in care exploatatia detine amenajari privind gestionarea gunoiului de grajd, conforma cu cerintele de mediu si cele aferente Anexei 8 la Ghid, in Planul de Afaceri se va descrie platforma si conformitatea acesteia cu cerintele normelor de mediu si daca este cazul, se vor atasa documente justificative;
 • in cazul infiintarii/ adaptarii platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Grila de selectie

1. Principiul sectorului prioritar care vizeaza sectoarele: zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material saditor, pomicultura si producere de samanta) – max 30 p 

2. Principiul comasarii exploatatiilor avand in vedere numarul exploatatiilor preluate integral– max 15 p 

3. Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol – max 35 p 

4. Principiul potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate – max 15 p

5. Principiul raselor/ soiurilor autohtone – max 5p
Total = 100 p. Pragul minim = 25 p

Activitati eligibile- Conform obiectivelor mai sus mentionate
Cheltuieli eligibile- Cele ce tin de buna realizarea a planului de afaceri

Documente necesare 

0. Cerere de finantare

 1. Planul de afaceri
 2. Documente proprietate/folosinta
 3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd
 4. Copiile situatiilor financiare
 5. Copia actului de identitate
 6. Certificatul de inregistrare 
 7. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor
 8. Solicitantul detine competente si aptitudini profesionale
 9. Declaratie pe proprie raspundere
 10. Autorizatia pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor certificate si a materialului saditor (in cazul producatorilor de seminte si material saditor);
 11. In cazul studentilor, adeverinta de la institutia de invatamant din care sa reiasa: anul de studiu, forma de invatamant (cu frecventa/ cu frecventa redusa) specializarea si UAT-ul in care este situata unitatea de invatamant frecventata;
 12. Aviz de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila pentru Delta Dunarii emis de Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara Delta Dunarii - ITI Delta Dunarii (pentru solicitantii din arealul vizat de Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii SIDD);
 13.  Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 14. Documente depuse de cetățenii români din afara granițelor României pentru dovada locului de muncă (doc.14.1) SAU absolvirea de programe de studii (doc. 14.2):
 15.  Alte documente justificative (dupa caz).

Sursa: http://afir.info