Finantari

Proiecte de mobilitati Romania - Norvegia

Linie de finantare: EEA/NO - Proiecte de Mobilitati
 
Perioada in care se pot depune proiecte:  depunere continua, maxim 20.11.2019

Modalitatea de depunere: online –http://uefisci-direct.gov.ro/, Depunere continua pana la finalizarea fondurilor 
 
Valoarea unui proiect: Finantare: 100%;  1200 euro/mobilitate Romania – Norvegia – Romania sau Norvegia – Romania – Norvegia
 
Durata proiectului: -

Beneficiari : Cercetatori din organizatii de cercetare
 
Obiective:
Stabilirea de parteneriate intre cercetatorii din Statele Donatoare si Romania in vederea dezvoltarii de Proiecte colaborative de cercetare; depunerea unei propuneri de proiect pe Mecanismul Norvegian 2014-2020.
 
Criterii de eligibilitate
- Mobilitatea este acordata pentru un singur cercetator. Acesta poate vizita una sau mai multe organizatii in Norvegia.
 
Grila de selectie
- Documentele sunt completate si depuse online
- Organizatia de cercetare a aplicantului este eligibila
- Costurile si activitatile prevazute sunt eligibile
- Activitatile sunt conforme cu obiectivul liniei de finantare
 
Activitati eligibile
- Conform obiectivelor mai sus mentionate
- Arii tematice: Energie, Mediu, Sanatate, Stiinte sociale, TIC, Biotehnologii
 
Cheltuieli eligibile
- Cheltuieli cu deplasarea
- Diurna 
 
Documente necesare
0. Cerere de finantare
1. Raport al mobilitatii
2. Solicitare rambursare costuri mobilitate
3. Fisa de identificare financiara

Sursa: https://uefiscdi.gov.ro/eea-proiecte-de-mobilitati