Finantari

finantari-program-mobilitate-pixabay.jpg

Proiecte de mobilitate - Programul „Educatie, Burse, Ucenicie si Antreprenoriatul Tinerilor”

see-1.png

Linie de finantare: Programul „Educatie, Burse, Ucenicie  si Antreprenoriatul Tinerilor”  in Romania; Finantat prin Mecanismul financiar SEE 2014-2021  şi Guvernul României.

Termen limită: 05.02.2018 ora 22.00.

Modalitatea de depunere: online – www.eea4edu.ro

Valoarea unui proiect: Grantul  minim alocat pentru un proiect este de 1500 Euro, iar grantul maxim alocat este de 500000 Euro. Buget total = 1.000.000 lei; Finanțare: 100%.

Durata proiectului: 16 luni, 01.06.2018  - 30.09.2019.

Beneficiari : Pentru proiectele de mobilitate, solicitanţii trebuie să fie  instituţii de învăţământ superior (universităţi) din România acreditate,  care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE). Persoanele fizice pot aplica pentru un grant  numai prin intermediul unei instituţii eligibile.

Obiective:

Îmbunătăţirea abilităţilor  şi competenţelor studenţilor  şi personalului din învăţământul superior

Obiectivul principal al proiectelor de mobilitate în învăţământul superior este îmbunătăţirea  competenţelor studenţilor  şi personalului din învăţământul superior, prin creşterea mobilităţii studenţilor  şi a personalului între România  şi DS.

Criterii de eligibilitate

  • aplicantul trebuie sa fie o universitate din Romania;
  • acord ECHE;
  • institutiile gazda trebuie sa fie din statele donatoare (pentru studentii si personalul din Romania sau Romania pentru cei din statele donatoare);

 Grila de selecție

-

Activități eligibile

  • mobilitate intre Romania si statele donatoare (studenti si personal);

Cheltuieli eligibile

  • Sprijin individual pentru studenti;
  • Sprijin individual pentru personal Universitate;
  • Transport;
  • Sprijin organizational;
  • Sume pentru sprijin special (persoane cu nevoi speciale);

Documente necesare

Anexe conform cerinte Ghid.

 

Sursa: http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2017/12/Apel-mobilitati-HE_RO.pdf