Finantari

Programe Simple – promovare produse europene – Comisia Europeană

Linie de finantare: Programe Simple – promovare produse europene – Comisia Europeană

Titlu: Granturi pentru actiunile de informare si promovare referitoare la produsele agricole puse in aplicare pe piata interna si in tarile terte in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014


Perioada in care se pot depune proiecte: maxim 28 aprilie 2021, ora 18.00 

Modalitatea de depunere: online, prin intermediul portalului „Funding & Tender Opportunities” (oportunitati pentru finantare si oferte) (https://ec.europa.eu/ info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip).

Valoarea unui proiect:  

Rate maxime de cofinantare: 

— pentru programe simple pe piata interna: 70 % din costurile eligibile; 

— pentru programe simple in tarile terte: 80 % din costurile eligibile; 

— pentru programe simple pe piata interna cu un beneficiar stabilit in state membre care primeau la 1 ianuarie 2014 sau primesc ulterior acestei date asistenta financiara in conformitate cu articolele 136 si 143 din TFUE: 75 % din costurile eligibile ale programului; 

— pentru programe simple in tari terte ale unui beneficiar stabilit in state membre care primeau la 1 ianuarie 2014 sau primesc ulterior acestei date asistenta financiara in conformitate cu articolele 136 si 143 din TFUE: 85 % din costurile eligibile ale programului.


Durata proiectului: 1-3 ani Solicitanti eligibili: 

(i) organizatii profesionale sau interprofesionale stabilite intr-un stat membru si reprezentative pentru sectorul sau sectoarele in cauza in statul membru respectiv, in special organizatiile interprofesionale mentionate la articolul 157 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului (7) si grupurile definite la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului (8), cu conditia sa fie reprezentative pentru denumirea protejata in temeiul celui din urma regulament, care face obiectul programului respectiv;

(ii) organizatii de producatori sau asociatii de organizatii de producatori, mentionate la articolele 152 si 156 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, care au fost recunoscute de un stat membru; 

(iii) organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv si obiect de activitate actiuni de informare si de promovare pentru produse agricole si care au fost insarcinate de statele membre sa indeplineasca misiuni de serviciu public clar definite in acest sector.
Organizatiile candidate mentionate mai sus pot depune propuneri cu conditia sa fie reprezentative pentru sectorul sau produsul vizat de propunere.

Obiective generale si specifice:

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-SC UE

Obiectivul este creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a sistemelor de calitate ale Uniunii, și anume:

(a) sisteme de calitate: denumire de origine protejată (DOP), indicație geografică protejată (IGP), specialitate tradițională garantată (STG) și mențiuni de calitate facultative;

(b) logoul pentru produse agricole de calitate specifice regiunilor ultraperiferice ale Uniunii.

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-ECOLOGICĂ 

Obiectivul este creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a sistemului de calitate al Uniunii cu privire la producția ecologică.

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-SUSTENABILĂ 

Acțiunile ar trebui să evidențieze viabilitatea agriculturii UE, subliniind rolul său benefic pentru acțiunea în domeniul climei și pentru mediu. Acțiunile ar trebui să vizeze modul în care produsul (produsele) promovat(e) și metoda (metodele) de producție a(le) acestora contribuie la:

(a) atenuarea schimbărilor climatice (de exemplu, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră) și/sau adaptare (de exemplu, economii de apă, culturi și soiuri rezistente la climă); și

(b) cel puțin una dintre următoarele:

(i) conservarea biodiversității și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale (de exemplu, fauna sălbatică, peisajul, resursele genetice);

(ii) gestionarea sustenabilă a apei (de exemplu, eficiența utilizării apei, reducerea încărcării cu nutrienți sau pesticide);

(iii) gestionarea durabilă a solului (de exemplu, controlul eroziunii; echilibrul nutrienților; prevenirea acidificării, salinizarea, reducerea utilizării pesticidelor);

(iv) metode de producție animală sustenabile și eficiente din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon;

(v) reducerea utilizării antimicrobienelor;

(vi) reducerea pierderii de alimente și a risipei de alimente;

(vii) consumul sustenabil;

(viii) bunăstarea animalelor.

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-DIETĂ-ADECVATĂ 

Comisia se angajează să promoveze practici alimentare adecvate, în conformitate cu Cartea albă a Comisiei Europene cu privire la o strategie privind problemele de sănătate legate de nutriție, excesul de greutate și obezitate. 

Acțiunile trebuie să evidențieze beneficiile consumului de fructe și legume proaspete în cadrul unei diete echilibrate. 

Mesajele s-ar putea axa în special pe: încercarea de a consuma zilnic cel puțin cinci porții dintr-o varietate de fructe și legume; locul fructelor și legumelor în piramida alimentară, impactul benefic asupra sănătății etc. 

Obiectivul este creșterea consumului de fructe și legume proaspete din UE prin informarea consumatorilor asupra practicilor alimentare corecte și echilibrate. Impactul final preconizat este creșterea competitivității și a consumului de fructe și legume din UE, creșterea renumelui lor și creșterea cotei lor de piață.
AGRIP-SIMPLE-2021-PI-CARACTERISTICI 

Obiectivul este evidențierea cel puțin a uneia dintre caracteristicile specifice ale metodelor de producție agricolă din Uniune, în special în ceea ce privește siguranța alimentară, trasabilitatea, autenticitatea, etichetarea, aspectele nutriționale și de sănătate (inclusiv practicile alimentare adecvate și consumul responsabil de băuturi alcoolice eligibile), bunăstarea animalelor, respectul pentru mediu și sustenabilitatea (inclusiv beneficii pentru climă), precum și a caracteristicilor produselor agricole și alimentare, în special în ceea ce privește calitatea, gustul ori diversitatea lor sau tradițiile asociate. 

Impactul final preconizat este creșterea nivelului de conștientizare în rândul consumatorilor europeni privind calitățile produselor agricole din Uniune, precum și creșterea competitivității și a consumului de produse agroalimentare din Uniune, creșterea renumelui lor și creșterea cotei lor de piață.

AGRIP-SIMPLE-2021-TT-ASIA/AMERICA și ALTELE 

Programele de informare și promovare vizează una sau mai multe țări identificate în tema corespunzătoare. 

Obiectivele acestor programe trebuie să respecte obiectivele generale și specifice stabilite la articolul 2 și obiectivele enumerate la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, subliniind în special caracteristicile specifice ale metodelor de producție agricolă din Uniune, în special în ceea ce privește siguranța alimentară, trasabilitatea, autenticitatea, etichetarea, aspectele nutriționale și de sănătate, bunăstarea animalelor, respectul pentru mediu și sustenabilitatea, precum și caracteristicile produselor agricole și alimentare, mai ales sub aspectul calității, gustului, diversității lor sau tradițiilor asociate. 

Impactul final preconizat este creșterea competitivității și a consumului de produse agroalimentare din Uniune, creșterea renumelui lor și creșterea cotei lor de piață în aceste țări vizate.

AGRIP-SIMPLE-2021-TT-ECOLOGICĂ 

Obiectivul este creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a sistemului de calitate al Uniunii cu privire la producția ecologică în țările terțe. Programele de informare și promovare cu privire la sistemul de calitate al Uniunii cu privire la metoda de producție ecologică ar trebui să fie o prioritate-cheie, deoarece acest sistem oferă consumatorilor asigurări cu privire la sustenabilitatea, calitatea și caracteristicile produsului, procesul de producție utilizat și beneficiile de mediu pe care le generează, obțin valoare adăugată pentru produsele respective și le sporesc oportunitățile de piață. 

Impactul final preconizat este creșterea nivelului de conștientizare cu privire la sistemul de calitate al Uniunii privind producția ecologică, precum și creșterea competitivității și a consumului de produse ecologice, creșterea renumelui lor și creșterea cotei lor de piață în țările terțe.


Grila de selectie

Capacitatea financiara

Solicitantii trebuie sa aiba surse de finantare stabile si suficiente pentru a putea continua activitatea pe intreaga perioada de punere in aplicare a actiunii si pentru a participa la finanțarea acesteia. 

Capacitatea operationala 

Solicitantii trebuie sa detină calificarile profesionale necesare pentru a realiza actiunile propuse.  
1. Relevanţa (max. 25 p., min.15 p.)

2. Calitatea (max. 50 p.,  min. 30 p.) 

3. Impactul (max. 25 p., min. 15 p.) 

Total = 100 Prag minim = 60

Activitati eligibile

  1. Gestionarea proiectului 
  2. Relatii publice — Activitati de relatii cu publicul — Evenimente de presa 
  3. Site, platforme de comunicare sociala — Creare, actualizare, intretinere site — Platforme de comunicare sociala (creare conturi, postari periodice) — Altele (aplicatii mobile, platforme de e-learning, seminare online etc.) 
  4. Publicitate — Imprimate — TV — Radio — Online — Afisaj in aer liber — Cinema 
  5. Instrumente de comunicare — Publicatii, mape pentru presa, produse promotionale — Videoclipuri promotionale 
  6. Evenimente — Standuri la targuri comerciale — Seminare, ateliere, reuniuni B2B, cursuri de formare pentru comercianti/bucatari, activitati in scoli — Campanii saptamanale in restaurante — Sponsorizare de evenimente — Vizite de studiu in Europa 
  7. Promovare la punctele de desfacere — Zile de degustare — Alte categorii: promovare in publicatii ale comerciantilor cu amanuntul, publicitate la punctele de desfacere

Cheltuieli eligibile

Cofinantarea trebuie sa se efectueze sub forma rambursarii unei proportii specificate din costurile eligibile suportate efectiv si va cuprinde, de asemenea, o rata forfetara care sa acopere costurile indirecte (egala cu 4 % din costurile eligibile cu personalul). 

Documente necesare 

  • Cerere de finanţare
  • Documentele justificative care trebuie anexate la cererea online pentru a se permite evaluarea capacitatii financiare 

Sursahttps://ec.europa.eu/info/news/launch-calls-proposals-promote-european-agri-food-products-home-and-abroad-2021-jan-28_en?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_2_28_2021_22_26)