Inovatie si cercetare

cercetare-si-inovatie-6.jpg

Programe nationale

A fost aprobat Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020 prin HG 583/2015.

Planul național de cercetare-dezvoltare si inovare este instrumentul principal de implementare a strategiei nationale in domeniul cercetării si inovării.

Situaţie plan naţional angajat şi plătit 2015.

Schemele de ajutor de stat asociate Planului Național de Cercetare Dezvoltare Inovare 2015-2020 au fost aprobate prin decizia ANCSI 9281/2015.

Schema asociată programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

Schema asociată programului Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Schema asociată programului Cooperare europeană și internațională

Schema asociată programului Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată - STAR

Schema asociată programului Cercetare, dezvoltare și inovare pentru tehnologii în domeniul laserelor de ultra-înaltă putere – ELI-RO

Schema asociată programului Participare la organismele și programele internaționale de cercetare în domeniul atomic și subatomic

Schema asociată programului Cercetare dezvoltare și inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări – Danubius

 

Planurile si programele de cercetare sunt, conform legii, urmatoarele:

a) Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare - Planul national;

b) Planuri de cercetare ale autoritătilor publice centrale - Planuri sectoriale;

c) Alte planuri, programe si proiecte de cercetare.

Planul national reprezintă instrumentul principal prin care se asigură:

a) Coordonarea, corelarea si realizarea politicilor nationale în domeniul cercetării-dezvoltării si cunoasterii;

b) Corelarea politicilor din domeniul cercetării-dezvoltării si al inovării cu prioritătile de dezvoltare economică si socială sustinute de ansamblul politicilor guvernamentale;

c) Coerenta si continuitatea activitătilor din domeniul cercetării-dezvoltării, al cunoasterii si al inovării.

Planul national contine programe de cercetare-dezvoltare-inovare. Programele cuprinse în Planul national se evaluează si se detaliază anual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La elaborarea, evaluarea si detalierea Planului national autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consultă Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare.

 

Sursa: http://www.research.gov.ro/ro/articol/1434/programe-nationale