Arbori si arbusti ornamentali

sylvestris01.jpg

Pin de pădure (Pinus sylvestris)

Arealul speciei Pinus sylvestris este eurasiatic. La noi în țară este relativ puţin răspândit, prin turbării (Cosna, Poiana Stampei), pe calcare (Nordul Moldovei, Cheile Bicazului, Munţii Apuseni) sau pe soluri silicoase (Vrancea). Arbore  de  talia  II,  coroană piramidală.   Trunchiul   are scoarţa   cărămizie.   Frunze aciculare, prinse câte 2, lungi de 5-7cm. Conuri erecte.

  • Incadrare sistematică:

Încrengatura: Pinophyta

Clasa: Pinopsida

Ordinul: Pinales

Familia: Pinaceae

Genul: Pinus

Denumire științifică: Pinus sylvestris

Denumire populară: Pin de pădure

 

  • Originea şi arealul de răspândire:

Pinul silvestru este o specie cu areal vast, ocupând peste 145 milioane hectare, ceea ce înseamnă circa 3.7% din pădurile globului. (Clinovschi F., 2005)

El apare de la vest la est, de la Oceanul Atlantic la Oceanul Pacific (Europa, Asia), iar de la nord la sud, de la peste 70° latitudine nordică (nordul Scandinaviei) la sub 40° latitudine (Peninsula Iberică). (Clinovschi F., 2005)

În vastul areal, apare compensarea latitudinii cu altitudinea, astfel încât în regiunile nordice şi vestice apare frecvent ca arbore de câmpie (Scandinavia, Siberia, ţinuturile baltice), iar la est şi sud doar în regiunile montane (Pirinei, Alpi, Balcani, Carpaţi). În concluzie, la nivelul arealului general, limita altitudinală creşte de la nord la sud şi de la vest la est. (Clinovschi F., 2005)

În România este puţin răspândit comparativ cu alte ţări, vegetând spontan, insular, în lungul Carpaţilor şi în Apuseni, pe stâncării aride, turbării etc. Cert este că actualele staţiuni sunt refugii ale pinetelor de dinaintea glaciaţiunii (circa 9000 ha, adică 0.14% din fondul forestier românesc), acolo unde alte specii lemnoase nu au reuşit să se instaleze datorită condiţiilor vitrege. (Clinovschi F., 2005)

Zona de maximă răspândire este în bazinul Trotuşului, unde formează arborete pure sau în amestec cu molidul, fagul, bradul, gorunul, precum şi bazinele Buzăului, Râmnicului, Putnei, Oituzului (ocoalele silvice Nehoi, Nehoiaşi, Dumitreşti, Vintilă Vodă, Năruja ş.a.). Altitudinal, pinul silvestru apare între 300 m în Subcarpaţii Moldovei şi pe valea Oltului şi 1700 m în Retezat (1900 m în bazinul Gemenele). (Clinovschi F., 2005)

În Cheile Bicazului, vegetează pe stâncării lipsite aproape de sol mineral, în Bucovina apare în bazinul Bistriţei (Barnar, Zugreni), precum şi în bazinul Moldovei la Pojorâta şi în masivul Răchitişul Mare (rezervaţie cu Arctostaphyllos uva-ursi). De asemenea, pinul silvestru apare şi în turbăriile oligotrofe din Depresiunea Dornelor (Poiana Stampei, Coşna, Grădiniţa, Şaru Dornei etc.). (Clinovschi F., 2005)

 

  • Descriere morfologica şi particularitati biologice:

Specie indigenă de talia I, putând depăşi 35 m. Talia diferă mult în raport cu condiţiile ecologice în care pinul silvesatru se dezvoltă. (Clinovschi F., 2005)

Înrădăcinarea este în general pivotantă, cu o mare putere de adaptare, de la superficială în turbării şi pe stâncării, la pivotantă, pe soluri nisipoase. (Clinovschi F., 2005)

Tulpina este destul de dreaptă, relativ bine elagată în masiv strâns. Scoarţa este în tinereţe galben-cenuşie şi formează de timpuriu un ritidom exfoliabil în foiţe lungi subţiri, roşu-cărămiziu, caracteristic; la bătrâneţe, la baza trunchiului ritidomul devine gros şi adânc crăpat brun-cenuşiu. Lemnul are un duramen roşiatic, frumos, cu însuşiri tehnologice bune, dar variabile, în funcţie de staţiune. (Clinovschi F., 2005)

pinus-s-2.jpg

Coroana la început conică, apoi neregulată, turtită, tabulară, cu ramuri orizontale. Lujeri galben-cenuşii, muguri ovoid-ascuţiţi, 6-12 mm, cu solzi alipiţi şi marginea franjurată, puţin răşinoşi. (Clinovschi F., 2005)

Frunzele aciculare sunt dispuse câte două în teacă, de lungime variabilă funcţie de bonitatea staţiunii (3-7 cm), oarecum rigide, uşor răsucite, durează 2- 4 ani, la cădere lăsând cicatrici proeminente; în caz de defoliere, aparatul foliar se reface din mugurii dorminzi ai lujerilor. (Clinovschi F., 2005)

Flori sunt unisexuat monoice, împrăştiate în întreaga coroană; cele mascule grupate în amenţi ovoizi, galbeni, la rândul lor grupaţi în buchete, iar cele femele roşiatice, solitare sau câte 2-3, apar prin mai. (Clinovschi F., 2005)

Conurile sunt scurt pedicelate, în primul an cât un bob de mazăre, la maturitate de 3-7 cm, ovo-conice, brune sau cenuşii -mat, uşor asimetrice la bază; apofiza este rombică , piramidală sau plană, umbelicul este puţin proeminent plasat la mijlocul apofizei, iar carena este puţin evidentă. Seminţe de 3-5 mm, aripate, cenuşii-negricioase, prinse în aripioară ca într-un cleşte. La 1 kg intră circa 120.000 seminţe dezaripate. (Clinovschi F., 2005)

Maturaţia este bienală, conurile se coc prin octombrie-noiembrie şi se desfac în primăvara anului al treilea; ele cad abia în toamna următoare. Puterea germinativă este 60-80%, cu păstrarea ei timp de 3 ani, iar maturitatea este timpurie, la arborii izolaţi la 10-15 ani, iar în masiv la 30-50 ani. Creşterea este rapidă şi susţinută din tinereţe, în primul an realizând 5-10 cm, iar primul verticil apare în anul al treilea. (Clinovschi F., 2005)

Longevitatea pinului silvestru este de până la 600 ani.

pinus-s-1.jpg 

  • Metode de înmulţire:

- prin seminţe. (Mănescu Cristina, 2010)

 

  • Exigente biologice și ecologice:

Pinul de pădure este o specie heliofilă, care tolerează seceta și este rezistentă la ger. (Mănescu Cristina, 2010)

Pinul silvestru este o specie nepretenţioasă faţă de climă şi sol, astfel încât o putem categorisi ca specie cu caracter pionier. (Clinovschi F., 2005)

Are o amplitudine ecologică largă, suportând gerurile din regiunile septentrionale (-40°C, sezon de vegetaţie de 3 luni), precum şi seceta din regiunile sudice ale arealului (+35°C, repaus vegetativ 4 luni). (Clinovschi F., 2005)

Solurile pe care vegetează sunt în general nisipoase, slab humifere, turbării, soluri uscate, pseudogleizate, podzoluri, puternic acide, extrem oligotrofice (exemplu, munţii Vrancei la Tulnici, bazinul Râmnicu Sărat). Binenţeles că înregistrează creşteri excepţionale pe soluri bogate şi suficient drenate. În termeni ecologici, se poate caracteriza pinul silvestru ca fiind o specie rustică, heliofilă, euritermă şi eurifilă. (Clinovschi F., 2005)

  • Importanţă economică şi ecologică și utilizare:

Se poate planta în parcuri, grădini - solitar sau în grupuri. (Mănescu Cristina, 2010)

  • Lemn de calitate superioară, cu numeroase utilizări;
  • Pinul silvestru crează un fitoclimat intern propice dezvoltării altor specii de arbori şi arbuşti, dar solul se acidifică, se podzoleşte;
  • Este o specie pionieră de prim ordin, ceea ce îi conferă titlul de specie de primă împădurire în cadrul terenurilor degradate, la fixarea coastelor supuse eroziunii etc. 

 

Link-uri utile:

The Gymnosperm Database

European Forest Genetic Resources Programme 

Oxford Academic articles 

ScienceDirect articles 

EDP Sciences articles 

https://en.wiktionary.org/wiki/Pinus_sylvestris    

 

Bibliografie

Clinovschi F., 2005. Dendrologie. Editura Universităţii Suceava, Suceava.

Mănescu Cristina, 2010. Arboricultură ornamentală – Suport de curs. USAMV din București, Facultatea de Horticultură, București.

www.conifers.org

www.euforgen.org