Amenajari peisagere

Forma şi desimea coroanei arborilor și subarbuștilor ornamentali

Coroana arborilor se încadrează mai mult sau mai puţin într-o formă geometrică după raportul dintre înălţime şi diametru. Astfel, se deosebesc tipul de coroană: cilindrică, conică, sferică, ovală, obovoidă, tabulară, şi cea având contur sinuos. (Tomescu, 2006)

Forma coroanei se remarcă uşor în orice anotimp şi influenţează starea psihică a privitorului. De exemplu, în jurul stadioanelor sau în lungul unei şosele se vor prefera speciile cu coroană columnară sau conică, iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară.  (Tomescu, 2006)

Exemple de forme de coroană la diferite specii lemnoase:

Forma coroanei

Specia (taxonul)

Columnară

 

-   Thuja orientalis

-   Thuja occidentalis var. fastigiata

-   Populus nigra cv. italica

-   Juniperus hibernica

Conică (piramidală)

 

-   Abies alba

-   Larix decidua

-   Picea abies

-   Pinus strobus

-   Populus simonii

Globulară (sferică)

 

-   Acer pseudoplatanus

-   Berberis thumbergi

-   Morus alba

-   Prunus mahaleb

-   Sorbus aucuparia

-   Ulmus minor

-   varietatea „Globosa” la diferite specii

Tabulară

 

-   Pinus sylvestris

-   Pinus nigra

-   Robinia pseudoacacia var. umbraculifera

Ovoidă

 

-   Carpinus betulus

-   Fagus sylvatica

-   Populus tremula

-   Cerasus avium

-   Tilia cordata

Pletoasă

 

-   Salix babilonica

-   Betula pendula

-   forma „pendula” la diferite specii precum: fag, frasin, ulm de munte, salcie căprească, mesteacăn, caragană, larice, dud negru, cireş păsăresc

Târâtoare

 

-   Juniperus communis ssp. nana

-   Juniperus horizontalis

-   Juniperus sabina

-   Cotoneaster horizontalis

 

După desimea ramurilor şi bogăţia frunzişului (formă, mărime şi dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. Această caracteristică are rol important în cadrul compoziţiei mai ales în dirijarea efectelor de lumină – umbră. (Tomescu, 2006)

 Speciile cu coroană densă se folosesc pentru:

 - pentru crearea fundalurilor necesare altor compoziţii;

 - mascarea obiectelor inestetice;

 - la echilibrarea volumelor clădirilor învecinate;

 - aliniamentele stradale, pentru protecţie împotriva radiaţiei solare, a prafului şi a vântului, mai ales în regiunea de câmpie şi coline.

 Specii cu coroană transparentă sunt folosite pentru:

 - aliniamentele stradale din localităţile din regiunea de munte;

 - lângă anumite clădiri care nu trebuie mascate, dar lângă care este necesară existenţa unor exemplare lemnoase;

 - zona de primire a pădurilor de recreare, pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instalării unui covor ierbaceu corespunzător activităţilor de picnic.

 

Link-uri utile:

http://www.countrylife.co.uk/gardens/a-simple-guide-to-identifying-british-trees-85493

https://www.thespruce.com/typical-tree-shapes-4122056

https://www.woodlandtrust.org.uk/visiting-woods/trees-woods-and-wildlife/british-trees/how-to-identify-trees/shape-appearance-and-bark/

https://www.arborday.org/trees/righttreeandplace/shape.cfm

 

Bibliografie

Tomescu C. V., 2006-2007. Arhitectură peisageră şi design forestier - Suport de curs. Universitatea „Ştefan Cel Mare” Suceava, Facultatea de Silvicultură