Finantari

finantari-europene.jpg

Finantari Cecuri de Inovare

Finantarea - Cecuri de inovare - este o finantare tip ajutor de minimis pentru sustinerea proiectelor cu grad inalt de inovare derulate de IMM-uri.

Linie de finantare: PN-III- CERC-CO-CI-2017, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare – Cecuri de inovare

Lansare:  25.01.2017

Modalitatea de depunere: online – http://www.uefiscdi-direct.ro/, Depunere continuă pana la finalizarea fondurilor

Valoarea unui cec de inovare/proiect: 50.000 lei, Finanțare: 90%; Buget total competiție: 6.750.000  pentru anul 2017 (20.250.000 total)

Durata proiectului: maxim 6 luni

Beneficiari : IMM-uri

Obiective:

Scop - Sustinerea IMM-urilor, prin finantarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete si impact real pe piata.

 • Cresterea productivitatii, competitivitatii si a calitatii produselor obtinute la nivelul intreprindelor mici si mijlocii;
 • Incurajarea IMM-urilor de a investi in activitati de cercetare – dezvoltare care sa conduca la lansare pe piata de produse si servicii inovative;
 • Dezvoltarea de parteneriate intre IMM-uri si organizatii de cercetare;
 • Valorificarea competentelor tehnico – stiintifice existente in sistemul national de CDI in sectorul productiv prin asistarea IMM-urilor in procesul de dezvoltare si modernizare, prin achizitionarea de servicii, tehnologii si metode noi sau avansate;
 • Sprijinirea si pregatirea IMM-urilor inovatoare in vederea accesarii fondurilor publice si/sau private de cercetare;

Conditii de particiare:

 • Cecurile de inovare trebuie sa conduca la o accelerare a transferului tehnologic intre organizatiile publice de cercetare si IMM-uri;
 • Cecurile de inovare trebuie sa revolve problemele punctuale de CDI ale beneficiarilor, care nu pot fi rezolvate intern si care necesita o abordare cu potential real pentru noi servicii/produse;
 • Domenii de aplicare: bioeconomia, tehnologia informatiei si comunicatiilor, spatiu si securitate;
 • Energie, mediu si schimbari climatice;
 • Eco-nano-tehnologii si materiale avansate;

Criterii de eligibilitate:

 • IMM-urile au avut activitate in ultimul exercitiu financiar incheiat si angajati;
 • Cifra de afaceri este mai mare decat valoarea finantarii solicitate;
 • Respecta prevederile din art.5 din Schema de ajutor de minimis 9486/2016 (obiecte de activitate eligibile);
 • Angajatii beneficiarului nu au calitatea de sot/sotie, ruda sau afin cu persoane care fac parte din personalul angajat al furnizorului de servicii;
 • Nu este firma in dificultate;
 • Nu se afla in situatii de excludere (falimente, executare, datorii catre bugete,s.a.);
 • Poate derula un singur cec de inovare la un moment dat;

Grila de selectie:

 1. Calitatea tehnica a propunerii de proiect – 50%;
 2. Impactul socio-economic – 30%;
 3. Resursele umane si serviciile oferite de furnizor – 20%;

Activitati eligibile:

 • Cercetare industriala;
 • Dezvoltare experimentala;
 • Studii de fezabilitate tehnica;
 • Protectia drepturilor de proprietate intelectuala conform specificatiilor proiectului;
 • Inovare de proces si organizationala in servicii;
 • Procurarea de servicii suport si de consultanta pentru inovare;

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli directe
  • Cheltuieli de personal pentru membrii echipei angajati ai Furnizorului (organizatia de cercetare);
  • Cheltuieli cu logistica (stocuri, servicii executate de terti – max. 30%);
 • Cheltuieli indirecte: maxim 10% din valoare proiectului;

Documente necesare:

 • Cerere de finantare;
 • Declaratii: declaratie beneficiar, declaratie beneficiar privind respectarea regulii de minimis, declaratie privind incadrarea intreprinderii, declaratie furnizor de servicii;

 Sursa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4823/Pachet-de-informatii.html