Dictionar

Dictionar general de botanica (X, Y, Z)

Dictionar general de botanica (X, Y, Z).

X

Xantină - Nume generic pentru pigmenții carotenoizi galbeni sau portocalii din florile unor plante (ex. criptoxantină, zeaxantină).

Xantofilă - Denumire generică pentru pigmenții galbeni care se găsește în plante alături de clorofilă și de caroten, colorând toamna frunzele în galben-roșcat.

Xantofite (alge galben-verzi) - Grup de alge heterokonte, unicelulare, coloniale sau cu formă filamentoase, ce trăiesc îndeosebi în ape dulci, dar și în sol sau ape marine.

Xenie - Efectul polenului asupra endospermului (ex. polenul de la o varietate de porumb - Zea mays cu semințe galbene care fertilizează o varietate cu semințe purpurii va produce un organism având unele semințe galbene și unele purpurii).

Xenocarpie - Formarea unui fruct ca rezultat al xenogamiei.

Xenomorfoză - Fenomen de regenerare a unui organ vegetal sub altă formă.

Xeriscență - Tip de serotinie în care factorul declanșator al eliberării semințelor este uscăciunea atmosferei.

Xerocarp - Cu fructe uscate.

Xerocazie (xerochazie) - Dehiscență care apare în condiții de uscăciune (ex. la capsulele de Nemesia).

Xerocriofil (despre plante) - Care trăiește în regiuni uscate și friguroase.

Xerofil (despre plante) - Care populează habitate caracterizate printr-o lipsă cronică de apă, suportând o secetă prelungită a aerului și a solului (ex. pelin-alb - Artemisia absinthum).

Xerofită - Plantă xerofilă.

Xerofob (despre plante) - Care evită terenurile uscate.

Xeromorf - Care prezintă xeromorfie.

Xeromorfie (xeromorfism) - Adaptare morfologică a unei plante la condiții de uscăciune (ex. spinii la cactuși).

Xerospor - Spor uscat, ușor, lipsit de peliculă de mucilagiu, diseminat de curenți de aer (ex. conidii de Aspergillus).

Xeroterm, xerotermic, xerotermofil (despre plante) - Care crește într-un climat uscat și cald.

Xerotermofită - Plantă xerotermofilă.

Xerotropism - Mișcare de răsucire sau de curbare la plante pentru evitarea uscăciunii și uscării.

Xilan - Polizaharid care conține xiloză și se găsește în mod obișnuit în peretele celular al plantelor superioare.

Xilem (lemn) - Țesutul conducător lemnos care transportă seva brută în sens ascendent de la rădăcini spre frunze la plantele vasculare. E format din vase lemnoase, parenchim lemnos și fibre lemnoase.

Xilematic - Referitor la xilem.

Xilocarp - Fruct cu pericarp tare, lemnos (ex. nuca de cocos - Cocos nucifera).

Xilocrom - Ansamblul pigmenților taninici din lemn care conferă culoarea închisă a duramenului.

Xilofag (despre insecte, ciuperci) - Care se hrănește cu țesut lemnos.

Xilofită - Plantă lemnoasă (arbore, arbust, subarbust).

Xilogeneză - Procesul de formare a xilemului.

Xiloid - Care este de natură lemnoasă sau are forma, consistența sau culoarea lemnului.

Xilolit - Lemn fosilizat.

Xilologie - Ramură a botanicii care studiază lemnul și proprietățile lui.

Xilomă - 1. Masă dură de micelii în care se produc formațiuni sporogene la unele ciuperci (Dothideaceae). 2. Excrescență dură sau tumoră pe o plantă lemnoasă.

Xilometru - Instrument cu care se măsoară cubajul lemnelor.

Xiloriz - Cu rădăcini lignificate.

Xilostromă - Miceliu pâslos la ciupercile xilofage, dezvoltat în interiorul țesutului lemnos.

Xilotomie - Studiu microscopic și anatomic al țesuturilor lemnoase aparținând plantelor fosile sau actuale.

Xiloză - Monozaharid care se găsește în lemn, în embrionii plantelor etc.

Y

Yunga - Pădure tropicală umedă dezvoltată pe versantul estic al Anzilor centrali.

Z

Zaharifer (despre plante) - Care produce și din care se obține zahăr (ex. trestia-de-zahăr - Saccharum officinarum).

Zaharoză - Dizaharid prezent în multe plante verzi format dintr-un rest de glucoză și unul de fructoză.

Zariște - Luminiș în pădure.

Zarzavat (verdețuri) - Denumirea generică pentru plantele cultivate în grădini și întrebuințate în alimentație.

Zăbran - Termen regional pentru pădure, crâng.

Zăvoi - Pădurice pe malul unei ape.

Zigofită - Plantă care se reproduce prin zigospori.

Zigofor - Fiecare din ramurile specializate de hife care poartă izogameți care se unesc pentru a forma un zigospor la zigomicete.

Zigogenetic (zigogenic) - Rezultat prin fecundație.

Zigogeneză - Reproducere care se realizează prin formarea unui zigot.

Zigomicete - Grup de ciuperci inferioare saprofite sau parazite care se înmulțesc asexuat prin sporangiospori și sexuat prin zigospori (încrengătura Zygomycota în unele clasificări).

Zigomorf - Cu un singur plan de simetrie (ex. floarea de gura-leului - Antirrhinum majus).

Zigospor - Zigot cu perete gros, rezistent, întâlnit la unele ciuperci (zigomicete) sau alge.

Zigosporange - Sporange în care se formează și care conține zigospori la zigomicete.

Zigot (celulă ou) - Celulă diploidă care rezultă din contopirea unui gamet femel cu unul mascul și din care, prin diviziuni celulare succesive, se dezvoltă un nou organism diploid.

Zigotactism - Atracție între hifele de sex diferit pentru conjugare.

Zigoten - Stadiu al profazei meiotice care urmează leptotenului și în care are loc împerecherea cromozomilor omologi.

Zigotic - Referitor la zigot.

Zmeuriș (zmeuret) - Loc unde cresc (mulți) zmeuri (Rubus idaeus).

Zonal (zonat) - 1. Etajat, stratificat (ex. vegetație zonală). 2. Marcat sau colorat cu zone sau inele circulare (ex. frunzele la Pelargonium zonale).

Zonare - Lucrare prin care se delimitează zonele favorabile de cultură a plantelor agricole în funcție de cerințele acestora față de factorii de climă și de fertilitate a solurilor.

Zonă - 1. Porțiune din suprafața vegetației cu anumite caractere omogene. 2. Suprafață denumită convențional după o plantă-tip.

Zoobiotic (despre paraziți vegetali) - Care crește pe animale.

Zoocecidie - Cecidie cauzată de un parazit animal.

Zoocenocit - Cenocit ciliat, cu mișcări libere la unele alge.

Zoocor, zoochor (despre plante) - Ale cărei semințe sunt răspândite cu ajutorul animalelor (ex. limba-boului - Cynoglossum).

Zoocorie (zoochorie) - Diseminarea semințelor cu ajutorul animalelor.

Zoofob (despre plante) - Care prezintă unele adaptări (ghimpi, spini etc.) de apărare împotriva animalelor erbivore.

Zooglee - Aglomerare de bacterii într-o masă mucilaginoasă (ex. Zoogloea).

Zoogonidie - Termen ieșit din uz pentru zoospor.

Zoosferă - Zoospor biciliat la alge.

Zoospor (mastigospor, planospor, zoogonidie) - Spor mobil, asexuat, flagelat, produs de unele alge, bacterii și ciuperci.

Zoosporange - Sporange în care se formează zoospori.

Zoosporangiofor - Suportul zoosporangelui.

Zooxantelă - Celulă algală sferică, aurie, de obicei o dinoflagelată, care trăiește în simbioză cu unele nevertebrate.

 

Bibliografie:

Ana Hulea, Rădulescu E., Bontea Vera, 1983. Dicționar de termeni populari, tehnici și științifici în fitopatologie, București.

Băla Maria, 2007. Floricultură generală şi specială. Ed de Vest, Timişoara.

Bucur Georgeta Mihaela, 2011. Viticultură. Departamentul de Învățămant la distanță, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, București.

Cantor Maria, 2003. Floricultură generală şi specială. Ed. Risoprint, Cluj–Napoca.

Chinovschi Florin, 2005. Dendrologie. Editura Universității, Suceava.

Delian Elena, 2013. Fiziologia plantelor, Ediția a III-a revizuită. Editura Universitară, București.

Ghena Nicolae, Braniște Nicolae, Stănică Florin, 2010. Pomicultură generală. Versiunea electronică INVEL – Multimedia SRL, Otopeni – Ilfov.

Grințescu Ioan, 1985. Botanica, Ediția a 2-a. Editura Științifică și Enciclopedică, București.

Mihăescu Grigore, 2007. Pomicultura de la A la Z. Editura Asab, București.

Neacșu Petre, Apostolache-Stoicescu Zoe, 1982. Dicționar de ecologie. Editura Științifică și Enciclopedică, București.

Neamțu Gavril, Cîmpeanu Gheorghe, Enache Aurel, 1989. Dicționar de biochimie vegetală. Editura Ceres, București.

Parascan Darie, Danciu Marius, 1996. Botanică forestieră. Editura Ceres, București.

Pârvu Constantin, 2000. Universul plantelor - Mică enciclopedie, Ediția a 3-a. Editura Enciclopedică, București.

Popescu I., Mohan Gh., Pîrvu C., 1974. Dicționar de biologie vegetală. Societatea de Științe Economice, București.

Popovici Lucia, Moruzi Constanța, Toma Ion, 1985. Atlas botanic, Ediția a 2-a. Editura didactică și pedagogică, București.

Săvulescu Elena, 2011. Botanică: morfologia și anatomia plantelor. Editura Elisavaros, Bucureşti.

Săvulescu Elena, 2013. Sistematica plantelor. Editura Printech, Bucureşti.

Stătescu Constantin, 1989. Botanică medicală veterinară. Editura Ceres, București.

Şelaru Elena, 2007. Cultura florilor de grădină. Ed. Ceres, Bucureşti.

Toma Fl., 2003. Floricultură şi gazon. Vol. I, Ed. Cris Book Universal Bucureşti.

Toma Fl., 2003. Floricultura şi gazon. Vol. II, Ed. Universitas Company Bucureşti.