Dictionar

Dictionar general de botanica (I,Î)

Dictionar general de botanica (I,Î).

I

Iadar (jadar) - Pajiști subpolare în Islanda.

Iailă - Platouri cu pășuni în Munții Crimeii.

Iarbă - Nume generic dat plantelor erbacee, anuale sau perene, cu părțile aeriene verzi, subțiri și mlădioase, folosite pentru hrana animalelor sau în scop ornamental.

Iconotip - Reprezentarea exemplarului tip al unui taxon printr-un desen sau o fotografie.

Icosandru (despre flori) - Cu 20 de stamine (ex. la Rosaceae).

Idioblast - Celulă vegetală, izolată, fără clorofilă, diferită de celulele învecinate și care poate conține uleiuri, gume, calciu sau alte produse.

Idioblat - Celulă cu formă, conținut și funcție deosebită de ale celulelor din vecinătate (ex. celulă secretoare de oxalat de calciu în frunza de ghiocel - Galanthus nivalis).

Idiobotanică - Ramură a botanicii care studiază plantele considerate individual și izolat, și nu în fitocenoze.

Idiogamie - Termen puțin folosit desemnând autopolenizarea cu subtipurile ei, autogamia și geitonogamia.

Idiotip - Totalitatea factorilor genetici ai unui individ.

Idiotop - Biocor al unui individ vegetal sau animal.

Ienuperet - Desișuri de ienupăr (Juniperus communis).

Ierbar (herbar) - Colecție de plante uscate și presate; catalog, mapă conținând astfel de plante.

Ierborizare (erborizare, herborizare, botanizare) - Operația de colectare a diferitelor plante pentru studiu.

Ierbos - 1. (despre plante) - Erbacee. 2. Acoperit cu iarbă, bogat în iarbă.

Igapo - Pădure ecuatorială, deasă, din câmpia Amazonului, mereu inundată.

Ihtiocor, ihtiochor (despre plante) - Ale cărei semințe sunt răspândite cu ajutorul peștilor (ex. Ficus insipida).

Ihtiocorie (ihtiochorie) - Tip de zoocorie în care diseminarea semințelor se face cu ajutorul peștilor.

Imaș - Teren necultivat pe care crește iarbă, folosit pentru pășunat; izlaz, pășune.

Imatur - Nematur, necopt, crud.

Imbibiție - Îmbibarea cu apă a unor celule sau țesuturi vegetale ducând la creșterea lor în greutate și volum (ex. imbibiția pereților laterali ai vaselor lemnoase impregnați cu lignină permite menținerea neîntreruptă a coloanei de apă din aceste vase).

Imbricat - Suprapus parțial ca țiglele sau solzii de pește.

Imortelă (despre plante, flori) - Care își păstrează proprietățile decorative și după ce a fost culeasă - nu se ofilește, nu își pierde strălucirea culorilor, nu i se scutură petalele (ex. floare de pai - Helichrysum bracteatum).

Imparipenat (despre frunze compuse) - Care prezintă perechi de frunzulițe de o parte și de alta a unui ax comun, iar în vârf o frunzuliță nepereche (ex. frunza de salcâm - Robinia pseudacacea).

Imperfect (anamorf) - 1. (despre flori) - Unisexuată, care conține doar organele unui sex (androceu sau gineceu). 2. (despre ciuperci) - Care nu are decât un stadiu asexuat cunoscut în ciclul de viață;

Imunitate - Capacitatea unui organism de a rezista bolilor, în special celor infecțioase.

Incizie - Crestătură în coaja unui arbore.

Incizură - Mică adâncitură pe suprafața unei structuri anatomice (ex. frunză).

Incluziuni ergastice - Substanțe organice sau minerale produse de celula vegetală vie, care rămân în citoplasmă sub formă de corpusculi vizibili la microscop (ex. cristale de calciu sau siliciu).

Incomplet (despre flori) - Căreia îi lipsește una sau mai multe din părțile florale esențiale sau accesorii - stamine (androceu), carpele (gineceu), petale (corolă) sau sepale (caliciu).

Incubație - Perioada cuprinsă între contaminarea unei plante cu un agent patogen și apariția primelor simptome ale bolii.

Incumbent (despre organele unor plante) - Culcat pe un alt organ fără să concrească cu acesta (ex. cotiledoane cu marginile dorsale paralele cu radicula la traista-ciobanului - Capsella bursa-pastoris).

Incurbat - Curbat spre interior (ex. spini, stamine).

Indefinit - Cu creștere nedeterminată (ex. ramificație monopodială sau axa unei inflorescențe).

Indehiscent (despre fructe sau corpuri fructifere) - Care nu se deschide spontan la maturitate pentru a elibera semințele sau sporii.

indehiscență - Caracteristica fructelor indehiscente.

Indicator, fitoindicator (despre plante) - Caracteristic pentru un anumit tip de sol sau de apă, indicând prezența unor elemente organice sau anorganice pe care acestea le conțin (ex. rostopasca - Chelidonium majus indică un sol bogat în azot).

Indice foliar - Suprafața totală a frunzișului unui individ sau a unei culturi, raportată la unitatea de suprafață a terenului ocupat.

Indice stomatic - Raportul dintre numărul de stomate și celulele epidermice pe o unitate de suprafață (1 mm2) a unei epiderme foliare.

Indigen (despre plante) - Care crește în propria țară.

Inducție florală - Activarea genelor înfloririi, indusă de un factor de mediu (ex. temperatură, fotoperioadă).

Indument - Strat de peri de pe suprafața unui organ sau a unei plante.

Induplicat (despre frunze, petale, sepale) - Cu marginile brusc îndoite spre interior.

Indurat - Întărit, devenit dur.

Indurescent - Compact, rezistent, dur.

Industrial (despre plante) - Din care se extrag anumite produse industriale (ex. ulei, fibre).

Induvie - Parte a florii persistentă și după polenizare și care protejează baza fructului (ex. caliciul la spanac-sălbatic - Chenopodium, cupula la stejar - Quercus).

Induziat - Prevăzut cu induzie.

Induzie - Înveliș membranos protector al sporangiilor de pe frondele unor ferigi.

Inechilateral - Cu laturile inegale (ex. frunză).

Inel - Fiecare din zonele inelare concentrice care se observă într-o secțiune transversală făcută în tulpina sau rădăcina plantelor lemnoase și care indică vârsta acestora și creșterea lor în grosime.

Inelaj - Operația de fixare a unor inele cleioase pe trunchiul arborilor pentru a-i feri de insecte.

Inerm (despre plante) - fără spini sau vârf înțepător.

Infecție - Pătrunderea și dezvoltarea unui agent patogen (virus, bacterie, ciupercă ș.a.) într-o plantă.

Infer (despre ovar) - Cu poziție inferioară, situat dedesubtul punctelor de inserție ale sepalelor, petalelor sau staminelor, fiind complet afundat în concavitatea receptaculului cu care concrește. Corespunde florii epigine (v.) - de exemplu la prun - Prunus domestica.

Infestație - Pătrunderea unor insecte dăunătoare în cereale și în produsele rezultate din prelucrarea acestora, provocând degradarea produselor.

Infield - Zonă agricolă, cultivată regulat din jurul așezărilor mici în Europa Occidentală.

Inflorescență - Totalitatea florilor grupate pe o axă comună.

Infraaxilar (subaxilar) - Situat sub axila unei frunze (ex. stipelă).

Infrafoliar - Care se află dedesubtul frunzelor (ex. inflorescență infrafoliară la palmierul Hyophorbe sp.).

Infraspecific (despre taxoni) - Mai mic decât specia (ex. subspecie, varietate, formă etc.).

Infrutescență (infructescență) - Grupare de fructe la un loc care au rezultat dintr-o inflorescență.

Infundibuliform - În formă de pâlnie (ex. corola la petunie - Petunia).

Infuzie - Soluție apoasă obținută dintr-o plantă prin opărire cu un lichid fiert în clocote, în scopul extragerii principiilor active pe care le conține.

Inhibitor - Substanță naturală sau sintetică care încetinește sau oprește creșterea plantelor.

Inimă - Partea din interior a unei plante, a unei legume, a unui fruct; miez.

Inimă roșie - Duramen fals format în trunchiul de fag (Fagus sylvatica).

Iniște - Teren cultivat cu in (Linum usitatissimum); cultură de in.

Inițiere florală - Ansamblul transformărilor morfologice pe care le suferă meristemul vegetativ în cursul transformării sale în floare sau inflorescență.

Inocul - Celule, bacterii sau spori introduse într-un mediu de cultură pentru a produce o cultură celulară.

Inoculare - Introducerea unor bacterii sau celule vegetale într-un mediu nutritiv pentru a forma o cultură nouă.

Insecticid vegetal - Substanță organică vegetală care are omoară insectele (ex. piretrina din piretru - Chrysanthemum cinerariifolium).

Insectivor (despre plante) - Care prinde și digeră insecte.

Inserție - Mod sau punct de fixare a unui organ pe un altul.

Insolație (helioză) - Stare patologică a plantelor cauzată de excesul de lumină sau de căldură solară manifestată prin pete discolore pe frunze.

Instalare - Perioadă necesară plantelor pentru se acomoda și a deveni autonome sau cvasi-autonome în cadrul spațiului unde au fost plantate.

Insulă plutitoare - Formație compactă de rădăcini și ramuri rupte, care plutește pe un curs de apă.

Integument - Învelișul extern al ovulului din care provine tegumentul seminței.

Intensiv (despre culturi, agricultură) - Sistem de cultivare a pământului prin aplicarea căruia se obține o mare producție pe o suprafață de teren.

Interaxilar - Situat între două axile.

Intercalar - Care se inseră printre altele, în special - 1. Cultură intercalară – cultura unei plante timpurii printre rândurile de plante târzii ale unei alte culturi. 2. Meristem intercalar – meristem situat în masa unor țesuturi permanente, precursor al țesuturilor conducătoare. 3. Inflorescență intercalară – inflorescență situată la nivelul unui internod sau inflorescență inițial terminală, dar al cărei apex a continuat ulterior creșterea vegetativă.

Intercelular - Care se află sau se petrece între celulele unui țesut (ex. spațiu).

Interfascicular - Aflat între fasciculele conducătoare (ex. cambiu).

Interfecunditate - Posibilitatea de încrucișări viabile între două specii înrudite, descendenții hibrizi rămânând ei înșiși fertili.

Interfertil (despre perechi de soiuri) - Care se pot poleniza și fecunda reciproc.

Interfoliar - Care se află printre frunze (ex. inflorescență interfoliară la palmierul Butia sp.).

Intergeneric - Care se produce între genuri diferite (ex. hibridizare).

Internod - Porțiune a tulpinii unor plante cuprinsă între două noduri (ex. la Poaceae).

Interpețiolar - Situat între pețiolurile a două frunze opuse (ex. stipelă, mugure).

Interspecific - Care are loc între specii diferite.

Intersteril (despre perechi de soiuri) - Care nu se polenizează și fecundează reciproc.

Interxilar - Aflat între coloane de țesut lemnos (ex. floem).

Intină (endospor) - Membrana internă a granulului de polen.

Intracelular - Care se află sau se petrece în interiorul unei celule.

Intraepidermic - Aflat în interiorul stratului extern de celule epidermice ale unui organ vegetal (ex. ciuperci parazite).

Intrafascicular - Care se află în interiorul unui fascicul conducător.

Intrafloral - Aflat înăuntrul sau în cadrul florii (ex. nectarii).

Intrageneric - Care se produce între membrii aceluiași gen (ex. hibridizare).

Intramugural - Care este situat sau se petrece în interiorul mugurelui (ex. inducția florală).

Intrapețiolar - Situat între pețiol și tulpină (ex. stipelă, mugure).

Intraspecific - Care are loc în cadrul aceleiași specii.

Intrastaminal - Situat între staminele unei flori (ex. disc nectarifer).

Intrastelar - Care se află sau e format în interiorul stelului.

Intravaginal - Situat în interiorul tecii frunzei.

Intrors (despre antere) - Cu sacii polinici orientați spre interiorul florii (ex. la izmă - Mentha).

Intususcepțiune - Creșterea pereților celulari prin adăugarea de nou material în cadrul peretelui deja constituit.

Inundofil (despre plante) - Care rezistă la inundații de mare amploare și de lungă durată.

Invaginație - Formarea unei teci sau a unei depresiuni concave prin întoarcere a unei porțiuni de organ sau de țesut spre interior.

Invaziv (despre plante) - Care se răspândește exagerat, în urma creșterii numărului indivizilor, stânjenind sau împiedicând dezvoltarea altor specii (ex. liane, buruieni).

Involt, învolt (despre flori) - Cu petale numeroase, bogate și dese.

Involucel - Involucru mai mic care protejează fiecare umbelulă (ex. la morcov - Daucus carota).

Involucrat - Prevăzut cu involucru.

Involucru - 1. Ansamblul bracteelor care protejează o inflorescență tânără (ex. umbela la leurdă - Allium ursinum). 2. Lamă care învelește pălăria tânără a unor ciuperci, înainte ca aceasta să iasă din pământ.

Involut (despre frunze, petale, prefoliație) - Cu marginile răsucite independent una de alta spre fața superioară (ex. prefoliația la păr - Pyrus communis).

Involuție - Modificare regresivă a unui organ sau a unui organism.

Istm - Zona de conexiune a două semicelule la unele alge verzi (Desmidaceae).

Izlaz - Loc sau câmp nelucrat, pe care crește iarba, folosit ca pășune; imaș, pășune.

Izobilateral - Care poate fi divizat în două jumătăți egale de-a lungul a două planuri diferite (ex. frunză).

Izociclic, euciclic, homociclic (despre flori) - Cu verticile uniforme sau cu număr egal de piese în fiecare verticil.

Izodiametric - Cu diametru relativ constant (ex. celulă).

Izoflavone - Pigmenți vegetali galbeni derivați de la 3-fenil-benzopironă.

Izogam (despre plante, specii) - Care prezintă izogamie.

Izogamet (homogamet) - Fiecare dintre gameții cu formă și mărime similare, dar având sexe diferite (notate de obicei cu + și -). Întâlniți la unele alge și ciuperci.

Izogametangiogamie - Gametangiogamie între gametangii cu gameți identici la unele ciuperci (ex. Mucoraceae).

Izogametic - Cu gameți de sex diferit, dar similari ca aspect morfologic.

Izogamie - Fuziunea a doi gameți cu formă și mărime similare. Întâlnită la unele alge și fungi.

Izogen (izogenetic) - 1. Cu origine comună. 2. Având același genotip.

Izogin, izocarp (despre flori) - Cu carpelele în număr egal cu cel al sepalelor.

Izokont (despre celule) - Cu flagelii de lungimi egale (ex. clorofite).

Izolare - Imposibilitatea parțială sau totală a schimbului de gene între populații sau specii de plante datorită unor factori geografici, ecologici, morfologici, fiziologici etc.

Izolare geografică - Separarea unei populații de plante, prin bariere naturale în teritorii limitate, și care în timp poate evolua către o nouă specie.

Izolateral - Cu ambele laturi având dimensiuni, consistență sau culoare identică (ex. frunză).

Izomer - Cu un număr egal de elemente analoage (ex. flori cu un număr egal de segmente în fiecare înveliș floral la Geraniaceae, Liliaceae).

Izomerie - Egalitatea segmentelor analoage ale organelor aceleiași specii.

Izomorf - Având aceeași formă (ex. organe vegetale, generațiile din ciclul de viață al unei plante).

Izomorfie - Asemănare de formă și mărime (ex. frunzele unei plante).

Izomorfoză - Regenerarea unui organ vegetal în forma inițială.

Izopetal - Cu petalele egale.

Izostih (despre dispoziția foliară verticilată) - În care frunzele verticilelor succesive se suprapun.

Isotip - Exemplar vegetal care este sau care se crede că este un duplicat al holotipului.

Izotom (izotomic) - Care prezintă izotomie.

Izotomie - Ramificație în două sau mai multe ramuri de diametru egal.

Î

Îmbobocire - Producerea de boboci de către o plantă sau desfacerea mugurilor florali.

Împădurire - Plantarea arborilor pe un teren pentru a forma o pădure.

Înălbire - Creșterea forțată a unor legume sau a unor părți ale lor la întuneric pentru a obține frunze și pețioluri de culoare albă-gălbuie, lipsite de amăreală.

Închistare - Transformarea unui microorganism în chist ce devine izolat de mediul înconjurător.

Încingere - Autoîncălzirea în depozite de semințe, fân, cereale etc., neaerisite și cu umiditate crescută, prin acțiunea unor ciuperci termofile (ex. Aspergillus fumigatus).

Încolțire - Răsărirea din pământ a unei plante în urma germinării.

Încrengătură (filum, diviziune) - Unitate taxonomică cu valoare sistematică foarte mare, include mai multe clase, cu puține caractere comune. Terminația specifică pentru încrengătură este  -phyta.

Încrucișare - Împerecherea unor plante diferite pentru a obține urmași cu anumite caracteristici dorite.

Înflorire - Apariția sau deschiderea florilor.

Înfrățire - Formarea lăstarilor laterali la baza tulpinii principale a cerealelor păioase sau a gramineelor perene din pajiști; lăstărire.

Înfrunzire - Apariția frunzelor la o plantă (mai ales copaci).

Înierbare - Plantarea cu ierburi a unui teren sterp.

Înmugurire - 1. Apariția mugurilor la o plantă (mugurire). 2. Reproducere asexuată la unele microorganisme care constă în formarea pe celulă a unei excrescențe laterale care crește și se desprinde formând o nouă celulă. Întâlnită la unele bacterii și la drojdii (ex. Saccharomyces cerevisiae).

Înmulțire - Însușirea organismelor de a forma noi indivizi.

Înrădăcinare - Fixarea în pământ a unei plante prin rădăcini; prinderea de rădăcini; modul în care rădăcina pătrunde și se ramifică în sol.

Însămânțare (semănare/semănat) - Punerea în pământ a semințelor unei culturi pentru a le face să încolțească și să răsară.

Înspicare - Fază din etapa generativă a cerealelor sau a altor specii de Poaceae când apare spicul din teaca ultimei frunze.

Înveliș floral - Totalitatea frunzelor modificate (petale, sepale sau tepale) care formează periantul unei flori.

Înverzire - Înfrunzire (a arborilor); acoperire cu verdeață.

 

Bibliografie:

Ana Hulea, Rădulescu E., Bontea Vera, 1983. Dicționar de termeni populari, tehnici și științifici în fitopatologie, București.

Băla Maria, 2007. Floricultură generală şi specială. Ed de Vest, Timişoara.

Bucur Georgeta Mihaela, 2011. Viticultură. Departamentul de Învățămant la distanță, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, București.

Cantor Maria, 2003. Floricultură generală şi specială. Ed. Risoprint, Cluj–Napoca.

Chinovschi Florin, 2005. Dendrologie. Editura Universității, Suceava.

Delian Elena, 2013. Fiziologia plantelor, Ediția a III-a revizuită. Editura Universitară, București.

Ghena Nicolae, Braniște Nicolae, Stănică Florin, 2010. Pomicultură generală. Versiunea electronică INVEL – Multimedia SRL, Otopeni – Ilfov.

Grințescu Ioan, 1985. Botanica, Ediția a 2-a. Editura Științifică și Enciclopedică, București.

Mihăescu Grigore, 2007. Pomicultura de la A la Z. Editura Asab, București.

Neacșu Petre, Apostolache-Stoicescu Zoe, 1982. Dicționar de ecologie. Editura Științifică și Enciclopedică, București.

Neamțu Gavril, Cîmpeanu Gheorghe, Enache Aurel, 1989. Dicționar de biochimie vegetală. Editura Ceres, București.

Parascan Darie, Danciu Marius, 1996. Botanică forestieră. Editura Ceres, București.

Pârvu Constantin, 2000. Universul plantelor - Mică enciclopedie, Ediția a 3-a. Editura Enciclopedică, București.

Popescu I., Mohan Gh., Pîrvu C., 1974. Dicționar de biologie vegetală. Societatea de Științe Economice, București.

Popovici Lucia, Moruzi Constanța, Toma Ion, 1985. Atlas botanic, Ediția a 2-a. Editura didactică și pedagogică, București.

Săvulescu Elena, 2011. Botanică: morfologia și anatomia plantelor. Editura Elisavaros, Bucureşti.

Săvulescu Elena, 2013. Sistematica plantelor. Editura Printech, Bucureşti.

Stătescu Constantin, 1989. Botanică medicală veterinară. Editura Ceres, București.

Şelaru Elena, 2007. Cultura florilor de grădină. Ed. Ceres, Bucureşti.

Toma Fl., 2003. Floricultură şi gazon. Vol. I, Ed. Cris Book Universal Bucureşti.

Toma Fl., 2003. Floricultura şi gazon. Vol. II, Ed. Universitas Company Bucureşti.