Finantari

Cerere de propuneri 2020 Programe Simple – Comisia Europeană - actiunile de informare si promovare referitoare la produsele agricole

Linie de finantare: Cerere de propuneri 2020 Programe Simple – Comisia Europeană

Titlu: Granturi pentru actiunile de informare si promovare referitoare la produsele agricole puse in aplicare pe piata interna si in tarile terte in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014
 
Perioada in care se pot depune proiecte: maxim 3 iunie 2020, ora 18.00
Modalitatea de depunere: online, prin intermediul portalului „Funding & Tender Opportunities” (oportunitati pentru finantare si oferte) (https://ec.europa.eu/ info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip).
 
Valoarea unui proiect: 
Rate maxime de cofinantare:
— pentru programe simple pe piata interna: 70 % din costurile eligibile;
— pentru programe simple in tarile terte: 80 % din costurile eligibile;
— pentru programe simple pe piata interna cu un beneficiar stabilit in state membre care primeau la 1 ianuarie 2014 sau primesc ulterior acestei date asistenta financiara in conformitate cu articolele 136 si 143 din TFUE: 75 % din costurile eligibile ale programului;
— pentru programe simple in tari terte ale unui beneficiar stabilit in state membre care primeau la 1 ianuarie 2014 sau primesc ulterior acestei date asistenta financiara in conformitate cu articolele 136 si 143 din TFUE: 85 % din costurile eligibile ale programului.
Durata proiectului: 1-3 ani
Solicitanti eligibili:
(i) organizatii profesionale sau interprofesionale stabilite intr-un stat membru si reprezentative pentru sectorul sau sectoarele in cauza in statul membru respectiv, in special organizatiile interprofesionale mentionate la articolul 157 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului (7) si grupurile definite la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului (8), cu conditia sa fie reprezentative pentru denumirea protejata in temeiul celui din urma regulament, care face obiectul programului respectiv;
(ii) organizatii de producatori sau asociatii de organizatii de producatori, mentionate la articolele 152 si 156 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, care au fost recunoscute de un stat membru;
(iii) organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv si obiect de activitate actiuni de informare si de promovare pentru produse agricole si care au fost insarcinate de statele membre sa indeplineasca misiuni de serviciu public clar definite in acest sector.
Organizatiile candidate mentionate mai sus pot depune propuneri cu conditia sa fie reprezentative pentru sectorul sau produsul vizat de propunere.

Obiective generale si specifice:
Actiuni in cadrul prioritatii tematice 1: Programe simple pe piata interna
Tema 1. Programe de informare si promovare care vizeaza cresterea nivelului de cunoastere si de recunoastere a sistemelor de calitate ale Uniunii
Obiectivul este cresterea nivelului de cunoastere si de recunoastere a sistemelor de calitate ale Uniunii si anume:
(a) sisteme de calitate: denumire de origine protejata (DOP), indicatie geografica protejata (IGP), specialitate traditionala garantata (STG) si mentiuni de calitate facultative;
(b) metode de productie ecologica;
(c) logoul pentru produse agricole de calitate specifice regiunilor ultraperiferice ale Uniunii.
Impactul final preconizat este cresterea nivelului de cunoastere a sistemelor de calitate ale Uniunii si cresterea competitivitatii si a consumului de produse inregistrate conform unui sistem de calitate din Uniune, cresterea vizibilitatii si a cotei de piată a acestora.
Tema 2. Programe de informare si promovare care vizeaza evidentierea trasaturilor specifice ale metodelor agricole din Uniune, a caracteristicilor produselor agroalimentare europene si a sistemelor de calitate mentionate.
Obiectivul este evidentierea a cel putin uneia dintre trasaturile specifice ale metodelor de productie agricola din Uniune, in special in ceea ce priveste siguranta alimentara, trasabilitatea, autenticitatea, etichetarea, aspectele nutritionale si legate de ssnstate, bunastarea animalelor, respectul pentru mediu si sustenabilitatea, precum si a caracteristicilor produselor agricole si alimentare, in special in ceea ce priveste calitatea, gustul, diversitatea sau traditiile asociate acestora.
Impactul final preconizat este cresterea gradului de constientizare in randul consumatorilor europeni privind meritele produselor agricole din Uniune, precum si cresterea competitivitatii si a consumului de produse agroalimentare din Uniune, cresterea vizibilitatii si a cotei de piata a acestora.
 
Acțiuni in cadrul prioritatii tematice 2: Programe simple in tarile terte
Tema 3. Programe de informare si promovare care vizeaza una sau mai multe dintre urmatoarele tari: China (inclusiv Hong-Kong si Macao), Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, regiunea Asiei de Sud-Est sau Asiei de Sud
Tema 4. Programe de informare si promovare care vizeaza una sau mai multe dintre următoarele tari: Canada, SUA sau Mexic
Tema 5. Programe de informare si promovare care vizeaza alte zone geografice
Tema 6. Programe de informare si promovare privind sectorul carnii de vita si/sau de manzat care vizeaza orice tari terte.
Programele de informare si promovare vizeaza una sau mai multe dintre tarile identificate in cadrul temei corespunzatoare.
Impactul final preconizat este cresterea competitivitatii si a consumului de produse agroalimentare din Uniune, cresterea vizibilitatii si a cotei de piata a acestora in tarile vizate.

Grila de selectie
Capacitatea financiara
Solicitantii trebuie sa aiba surse de finantare stabile si suficiente pentru a putea continua activitatea pe intreaga perioada de punere in aplicare a actiunii si pentru a participa la finanțarea acesteia.
Capacitatea operationala
Solicitantii trebuie sa detină calificarile profesionale necesare pentru a realiza actiunile propuse.
Coordonatorul de proiect trebuie sa aiba cel putin trei ani de experienta in gestionarea proiectelor.
1. Dimensiunea specifica Uniunii (max. 20 p., min.14 p.)
2. Calitatea propunerii tehnice (max. 40 p.,  min. 24 p.)
3. Calitatea gestionarii proiectului (max. 10 p., min. 6 p.)
4. Bugetul și raportul cost-eficacitate (max. 30 p., min 18 p.)
Total = 100
Prag minim = 62
 
1. Dimensiunea specifica Uniunii:
 (a) relevanta actiunilor de informare si promovare propuse pentru obiectivele generale si specifice;
(b) mesajul campaniei la nivelul Uniunii;
(c) impactul proiectului la nivelul Uniunii.
2. Calitatea propunerii tehnice:
(a) calitatea si relevanta cercetarii de piata;
(b) coerenta strategiei, a obiectivelor si a mesajelor-cheie ale programului;
(c) oportunitatea activitatilor selectate in raport cu obiectivele si cu strategia programului, adecvarea mixului de comunicare, sinergia intre activitati;
(d) concizia in descrierea activitatilor si a rezultatelor preconizate;
(e) calitatea metodelor de evaluare si a indicatorilor propusi.
3. Calitatea gestionarii proiectului:
(a) organizarea proiectului si structura de gestionare;
(b) mecanismele de control al calitatii si gestionarea riscurilor.
4. Bugetul si raportul cost-eficacitate:
(a) justificarea nivelului global al investitiei;
(b) alocarea corespunzatoare a bugetului in raport cu obiectivele si cu amploarea activitatilor;
(c) descrierea clara a costurilor estimate si precizia bugetului;
(d) corelarea costurilor estimate cu rezultatele preconizate;
(e) estimarea realista a costurilor aferente coordonarii proiectului si a activitatilor realizate de organizatia care formuleaza propunerea, inclusiv a numarului de om/zile si a tarifelor respective.
 
Activitati eligibile
1. Gestionarea proiectului
2. Relatii publice — Activitati de relatii cu publicul — Evenimente de presa
3. Site, platforme de comunicare sociala — Creare, actualizare, intretinere site — Platforme de comunicare sociala (creare conturi, postari periodice) — Altele (aplicatii mobile, platforme de e-learning, seminare online etc.)
4. Publicitate — Imprimate — TV — Radio — Online — Afisaj in aer liber — Cinema
5. Instrumente de comunicare — Publicatii, mape pentru presa, produse promotionale — Videoclipuri promotionale
6. Evenimente — Standuri la targuri comerciale — Seminare, ateliere, reuniuni B2B, cursuri de formare pentru comercianti/bucatari, activitati in scoli — Campanii saptamanale in restaurante — Sponsorizare de evenimente — Vizite de studiu in Europa
7. Promovare la punctele de desfacere — Zile de degustare — Alte categorii: promovare in publicatii ale comerciantilor cu amanuntul, publicitate la punctele de desfacere
Cheltuieli eligibile
Cofinantarea trebuie sa se efectueze sub forma rambursarii unei proportii specificate din costurile eligibile suportate efectiv si va cuprinde, de asemenea, o rata forfetara care sa acopere costurile indirecte (egala cu 4 % din costurile eligibile cu personalul).
Documente necesare
- Cerere de finanţare
- Documentele justificative care trebuie anexate la cererea online pentru a se permite evaluarea capacitatii financiare (conturile anuale; formularul de viabilitate financiara pre-completat, un raport de audit intocmit de un auditor extern autorizat, care sa certifice conturile din ultimul exercitiu financiar disponibil. Aceasta dispozitie nu se aplica organismelor publice.)